HAKKIMDA

Nur Akkayalı

Sanatçı 1996 yılında İzmir'de doğmuştur.Eğitim hayatının bir bölümünü 9 Eylül Üniversite'si Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım alanında tamamlamıştır.İnsanın öz benliğini bulma yolunda tutkuların ve arzuların bizi nasıl dönüştürdüğünü ve geliştirdiğini kübist ve varoluşsalcı bir yaklaşımla eserlerine resmetmiştir. Her bir tasarım sanatçının duygularıyla olan içsel çatışmalarından ortaya çıkmış ve renklerin enerjileriyle dönüşümü anlatılmıştır.

×